Dokumenti NVOO

Izvješće – 3. godište

IZVJEŠĆE – 3. godište (2015.) NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, usvojeno je na 27. sjednici Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, održanoj 28. siječnja 2016. godine.

Izvješće NVOO 2015.

Izvješće – 2. godište

IZVJEŠĆE – 2. godište (2014.) NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, usvojeno je na 20. sjednici Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, održanoj 26. veljače 2015. godine, a na 60. sjednici Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora, održanoj 6. svibnja 2015. godine je prihvaćeno.

Izvješće NVOO 2014.

 

Izvješće – 1. godište

IZVJEŠĆE – 1. godište (2013.) NACIONALNOG  VIJEĆA  ZA  ODGOJ  I  OBRAZOVANJE, jednoglasno je usvojeno na 12. sjednici Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, održanoj 3. travnja 2014. godine, a na 49. sjednici Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora, održanoj 19. studenoga 2014. godine jednoglasno je dobilo podršku.

Izvješće NVOO- prosinac 2012. – veljača 2014.

 

Poslovnik o radu Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje

Na temelju članka 89.a  stavka 1. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12) Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje na svojoj konstituirajućoj sjednici, održanoj 7. veljače 2013. godine, donijelo je: POSLOVNIK O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE.
Ovim se Dokumentom uređuju prava i dužnosti predsjednika i članova Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje te temeljna pitanja značajna za rad Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje.

Poslovnik NVOO 2013

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje