O Vijeću

“Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje je stručno i strateško tijelo koje prati kvalitetu sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj”

/Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,  NN 126/12-pročišćeni tekst/
Zadaci

Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje sukladno čl. 89. (1.) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

  • predlaže mjere, aktivnosti i strategije razvoja i unapređenja predškolskog osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja,
  • brine se o razvoju nacionalnog kurikuluma,
  • predlaže i potiče sudjelovanje drugih dionika, posebno drugih tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u sustavu predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te usklađuje njihov rad,
  • razmatra i daje svoje mišljenje o drugim pitanjima važnim za razvoj sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj,
  • obavlja i druge poslove.

Sastav

Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje sukladno čl. 89. (2.) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ima predsjednicu i četrnaest članova, od kojih je šest članova iz reda sveučilišnih profesora i znanstvenika, šest članova iz reda odgojno-obrazovnih radnika iz sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te dva člana izvan sustava odgoja i obrazovanja.

Kontakt

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
tel.: 01-4594372
e-pošta: nvoo@mzos.hr

Naslovna fotografija: Igor Kralj/PIXSELL / Pixsell

Odgovori

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje