Aktualno

Aktualno

prosinac 2016.

Održana je 34. sjednica NVOO-a u utorak, 20. prosinca 2016. godine u 11:00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika 33. sjednice
  3. Rasprava i usvajanje Nacrta Izvješća – 4. godište (2016.) Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje
  4. Usvajanje Nacrta Preporuke NVOO-a o važnosti pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj
  5. Razno

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje