31. sjednica, 21. lipnja 2016.

SAŽETAK  31.  SJEDNICE  od  21. lipnja 2016.

 

Dana 21. lipnja 2016. godine s početkom u 11:00 sati održana je 31. sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

 

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Izvjestiteljice na sjednici: dr. sc. Višnja Rajić, Učiteljski fakultet, Zagreb, Marinka Špodnjak, prof., Osnovna waldorfska škola, Rijeka, Narcisa Buczinsky, prof., Osnovna Montessori škola Barunice Dedee Vranczany, Zagreb.

Gosti na sjednici: Gordana Brzaj, ravnateljica Osnovne waldorfske škole, Rijeka, Danijela Oremović Grbić, Montessori škola, Zagreb, Krešimir Pavelić, ispred osnivača Riječke waldorfske škole i Društva prijatelja waldorfske pedagogije, Ivana Vukelić Bonifačić, ravnateljica Waldorfske škole, Zagreb, Eli Pijaca Plavšić, izvršna direktorica, Forum za slobodu odgoja.

 

Dnevni red sjednice:

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Usvajanje zapisnika 30. sjednice

3. Tematska točka: Položaj i perspektiva alternativnih škola u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu: pedagoški pluralizam stvarnost ili utopija?

Izvjestiteljice:

dr. Višnja Rajić

Marinka Špodnjak, prof.

Narcisa Buczinsky, prof.

4. Rasprava o Etičkom kodeksu učiteljske profesije – izvjestiteljica Lidija Kralj prof., predsjednica Povjerenstva za izradu Etičkog kodeksa

5. Izvještaj Radne skupine za izmjenu Zakona o Nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović i otvaranje rasprave – izvjestitelj Marijan Šimeg, prof., voditelj Radne skupine

6. Razno.

 

Zaključci:

 Ad 1.)    Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

 Ad 2.)    Zapisnik 30. sjednice kao i sažeti prikaz iste za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su usvojeni.

Ad 3.)     Nakon prezentacija izvjestiteljica i rasprave oko statusa alternativnih škola i pedagoškog pluralizma u odgojno-obrazovnom sustavu RH kao i rezultatima međunarodnog istraživanja o slobodi obrazovanja u svijetu dogovoreno je da se temeljem rasprave donese izjava/mišljenje NVOO-a.

Ad 4.)    Predstavljen je i raspravljen prijedlog Etičkog kodeksa učiteljske profesije. Dogovoreno je da će članovi NVOO-a dostaviti svoje pisane priloge rasprave članovima Radne skupine te da će nova verzija prijedloga Dokumenta biti gotova za sljedeću sjednicu.

Ad 5.)    Izvještaj o radu Radne skupine za izmjenu Zakona o Nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović NVOO-u podnio je voditelj Radne skupine Marijan Šimeg koji je naveo manjkavosti i nedostatke navedenih akata. Predsjednica NVOO-a zamolila je da se NVOO-u za iduću sjednicu dostavi obrazloženje izmjena i dopuna za svaki članak Zakona i Pravilnika.

Članica Vlatka Domović pismeno će zatražiti i obrazložiti zamolbu za istupanje iz Radne skupine jer nije u mogućnosti sudjelovati u radu iste.

Ad 6.)    Dogovoren je termin iduće sjednice u srijedu, 28. rujna 2016. godine u 11:00 sati.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje