Preporuke

20. prosinca 2016. Preporuka o važnosti poticanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje, kao stručno strateško tijelo obrazovne politike koje prati kvalitetu sustava predškolskoga, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, donijelo je na svojoj 34. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine Preporuku o važnosti poticanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj.
Globalizirani svijet dinamičnih društvenih promjena afirmira suvremenu društvenu paradigmu utemeljenu na pluralističkome političkom diskursu koji omogućuje skupinama i pojedincima da nesmetano promiču različite interese i vrijednosti. Biti građanin suvremene Europe znači živjeti u društvu koje pluralizam određuje kao načelo i vrijednosnu kategoriju, koje podrazumijeva ljudske slobode i temeljna ljudska prava jer su pravo na različitost i tolerancija središnje vrijednosti pluralističke zajednice. Preporuka NVOO-a o važnosti poticanja pedagoških pluralizama u odgoju i obrazovanju u RH

 


 

17. ožujka 2014.  Prilog javnoj raspravi uz Nacrt Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika  u osnovnoj školi

NVOO je zaključilo potrebitim donošenje novog Pravilnika jer se radi o važnom podzakonskom aktu kojim se doprinosi podizanju kvalitete odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi. Uvažavajući u potpunosti činjenicu da učitelji i stručni suradnici imaju ključnu ulogu u procesima učenja i poučavanja, uređenje njihovih radnih obveza važna je pretpostavka za stvaranje okruženja u kojem će učenici dobiti najkvalitetniju odgojno-obrazovnu podršku. Istovremeno, novom regulativom radnih obveza ispravljaju se uočene manjkavosti i nepravde u postojećem Pravilniku i otvaraju mogućnosti stvaranja kvalitetnih radnih uvjeta jednakih za sve učitelje i stručne suradnike u osnovnoj školi. NVOO je u raspravi ukazalo na određene manjkavosti u predloženom Pravilniku o kojima valja voditi računa prilikom oblikovanja dokumenta u konačnici.  Cijeli tekst priloga javnoj raspravi

 


23. siječnja 2014.  Preporuka Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje za prijavu projektnih prijedloga za program Erasmus +

Nedvojbeno je da programi cjeloživotnog učenja mogu snažno potaknuti kontinuirani profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih stručnjaka i unapređenje kvalitete odgoja i obrazovanja. Novi uvjeti prijava za program Erasmus+ premjestili su fokus s pojedinca na ustanovu i na taj način snažno ojačali poziciju ravnatelja od kojeg se očekuje da navedene projektne prijedloge planira, organizira i prijavljuje.
Stoga Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje preporučuje svim čelnicima odgojno-obrazovnih ustanova da se aktivno uključe u prijavu projektnih prijedloga i iskoriste šansu koja im se pruža. Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje također smatra kako nadležne agencije trebaju odgojno-obrazovnim ustanovama osigurati podršku kako bi se osiguralo da prijave budu što uspješnije, kao i da svim djelatnicima uključenima u projekte budu osigurani primjereni uvjeti za njihovo provođenje. Cijeli tekst preporuke

 


23. svibnja 2013. Preporuka o (re)pozicioniranju Kurikuluma građanskog odgoja nakon jednogodišnje eksperimentalne provedbe

Zbog novih okolnosti nastalih nakon završene jednogodišnje eksperimentalne provedbe i praćenja provedbe i vrednovanja Kurikuluma, NVOO želi ukazati na problem njegova (re)pozicioniranja i upozoriti na činjenicu da postoji potencijalna nesigurnost daljnje  provedbe, praćenja, vrednovanja i realizacije. Cijeli tekst preporuke


23. svibnja 2013. Preporuka o Nacrtu Pravilnika o napredovanju odgojno-obrazovnih radnika u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje raspravljalo je na svojoj 4. sjednici održanoj 23.  svibnja 2013. godine o Nacrtu  Pravilnika o napredovanju odgojno-obrazovnih radnika u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju. Povod raspravi nacionalno vijeće je utemeljilo u činjenici da su provedbeni akti koji reguliraju napredovanje u struci u sastavu predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja starijeg datuma (1995. godine) i da su izgubili na važnosti koju po svojoj prirodi imanentno trebaju imati. Cijeli tekst preporuke


29. travnja 2013. Preporuka o aktivnostima tijela obrazovne politike

Uvidom u aktualna zbivanja u sustavu odgoja i obrazovanja uočene su određene aktivnosti u donošenju značajnih dokumenata kojima se on uređuje. Prihvaćajući činjenicu  da je dgojno-obrazovni sustav dinamična i promjenjiva struktura, te da u tome  smislu zahtijeva intervencije neophodne za njegovo učinkovito funkcioniranje, držimo potrebnim ukazati na posebnost trenutka u kojem se navedene intervencije događaju. Cijeli tekst preporuke

 

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje