33. sjednica, 24. studenoga 2016.

SAŽETAK 33. SJEDNICE od 24. studenoga 2016.

Dana 24. studenog 2016. godine s početkom u 11:00 sati održana je 33. sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedao član NVOO-a, dr. sc. Petar Bezinović zbog odsustva predsjednice NVOO-a, prof. dr. sc. Jasne Krstović.

Dnevni red sjednice:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika 32. sjednice
  3. Rasprava i usvajanje Nacrta Etičkog kodeksa učiteljske profesije
  4. Rasprava i usvajanje Mišljenja NVOO-a o Nacrtu Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama
  5. Rasprava i usvajanje Nacrta Preporuke NVOO-a o važnosti pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj /nije se raspravljalo o ovoj točki dnevnog reda/
  6. Rasprava o Nacrtu Zakona o državnoj Nagradi Ivan Filipović i Nacrtu Pravilnika o radu Odbora za dodjelu državne Nagrade Ivan Filipović
  7. Razno

 

Zaključci:

Ad 1.)    Članovi NVOO-a jednoglasno su usvojili dnevni red uz izostavljanje točke 5. Rasprava i usvajanje Nacrta Preporuke NVOO-a o važnosti pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj jer Dokument nije pripremljen za raspravu.

Ad 2.)    Zapisnik 32. sjednice, kao i sažeti prikaz iste za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su usvojeni.

 Ad 3.)     Ostavlja se novom sazivu NVOO-a da završi proceduru donošenja Etičkog kodeksa učiteljske profesije u formi i sadržaju kakav je bio prezentiran na ovoj, 33. sjednici NVOO-a, prema Planu aktivnosti koji je dostavila predsjednica Povjerenstva za izradu Etičkog kodeksa učiteljske profesije (da NVOO donese Odluku o javnom objavljivanju i Odluku o daljnjem postupanju s Dokumentom).

 Ad 4.)    Članovi NVOO usvojili su Mišljenje o Nacrtu Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama i zaključili da se isto treba objaviti na mrežnoj stranici NVOO-a i dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ad 6.)    Članovi NVOO-a jednoglasno su usvojili Nacrt Zakona o državnoj Nagradi Ivan Filipović i Nacrt Pravilnika o radu Odbora za dodjelu državne Nagrade Ivan Filipović.

Ad 7.)    Dogovoreni termin iduće sjednice je utorak, 20. prosinca 2016. u 11:00 sati.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje