32. sjednica, 13. listopada 2016.

SAŽETAK  32.  SJEDNICE  od  13. listopada 2016.

 Dana 13. listopada 2016. godine s početkom u 11:00 sati održana je 32. sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a.

 

Dnevni red sjednice:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika 31. sjednice
  3. Informacije predsjednice NVOO-a
  4. Rasprava i prihvaćanje Nacrta Preporuke NVOO-a o važnosti pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj
  5. Informacija (sažetak) o Nacrtu Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama – izvjestitelj Josip Kličinović, prof.
  6. Razno

 

 

Zaključci:

 

Ad 1.)    Prijedlog i obrazloženje izmjena i dopuna dnevnog reda jednoglasno je usvojeno te je 5. točka dnevnog reda Rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa učiteljske profesije odgođena za iduću sjednicu NVOO-a do kada Povjerenstvo treba doraditi Dokument temeljem primjedbi svih članova NVOO-a koji se mole da ih dostave voditeljici Lidiji Kralj do 5. listopada 2016.  Na dnevni je red pod točkom 5. uvrštena  Informacija (sažetak) o Nacrtu Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama – izvjestitelj Josip Kličinović, prof.

 

Ad 2.)     Zapisnik 31. sjednice, kao i sažeti prikaz iste za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su usvojeni.

 

Ad 4.)    Temeljem rasprave na sjednici o Nacrtu Preporuke NVOO-a o važnosti pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj predsjednica NVOO-a i član Boris Jokić doradit će Dokument za iduću sjednicu NVOO-a.

 

Ad 5.)    U kraćoj raspravi o spornim dijelovima Nacrta Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama dogovoreno je da će članovi Josip Kličinović i Boris Jokić napisati Izjavu NVOO-a na Nacrt Pravilnika, poslati ga svim članovima na mišljenje te ga usuglašenog putem e-pošte staviti na e-savjetovanje koje se zatvara 4. studenoga 2016., tj. prije iduće sjednice NVOO-a. U izjavi NVOO-a pozvati se i na Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije, na cilj 1. mjeru 1. 1. Smanjiti stupanj normiranosti odgojno-obrazovnog i administrativnog rada odgojno-obrazovnih ustanova te na potrebu provođenja navedenoga.

 

Ad 6) Dogovoreni su termini za iduće dvije sjednice: 33. sjednica održat će se u četvrtak, 24. studenoga 2016. godine, a 34. sjednica u utorak, 20. prosinca 2016. godine (ujedno i posljednja u sadašnjem sazivu NVOO-a). Obje će se održati u 11:00 sati.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje