Provođenje Strategije

15. srpnja 2015. Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje imenovalo je Ekspertni tim za provođenje ciljeva i mjera Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Ekspertni tim zadužen je za provodenje 4. cilja  Podići kvalitetu rada i društveni ugled učitelja,  točke 4. 1. Profesionalizacija učiteljskog zanimanja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine, broj: 124/14) Odluka o imenovanju Ekspertnog tima_SOZT

9. prosinca 2015. Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje imenovalo je Povjerenstvo za izradu Etičkog kodeksa za učitelje, dio mjere 4. 1. 1. Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Odluka o imenovanju Povjerenstva za Etički kodeks

4.1. Profesionalizacija učiteljskog zanimanja

4.1.1. Izraditi ključne dokumente za profesionalizaciju učiteljske struke:
Nacionalni kompetencijski standard za učiteljsku profesiju temeljen na Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i
Etički kodeks za učitelje

 

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje