30. sjednica, 23. svibnja 2016.

SAŽETAK  30.  SJEDNICE  od  23. svibnja 2016.

 

 

Dana 23. svibnja 2016. godine s početkom u 11:00 sati održana je 30. sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Gosti na sjednici: prof. dr. sc. Stjepan Staničić i prof. dr. sc. Ante Bežen (izvjestitelji), izv. prof. dr. sc. Vesna Kovač, dr. sc. Oleg Đaković.

 

Dnevni red sjednice:

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Usvajanje zapisnika 29. sjednice
 3. Rasprava uz rezultate rada Ekspertne radne skupine za provedbu 5. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije: Unaprijediti kvalitetu rukovođenja odgojno-obrazovnim ustanovama (5. 2. Izraditi kompetencijske standarde za ravnatelje; 5. 4. Izraditi program i postupak licenciranja) – izvjestitelj prof. dr. sc. Stjepan Staničić, voditelj Ekspertne radne skupine
 4. Rasprava na temu Kurikularna reforma i Zakon o udžbenicima – izvjestitelj prof. dr. sc. Ante Bežen
 5. Izvještaj o radu radnih tijela NVOO-a:
  1. Radne skupine za izradu Etičkog kodeksa učitelja – izvjestiteljica Lidija Kralj, prof. voditeljica Radne skupine
  2. Radne skupine za izmjenu Zakona o Nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović – izvjestitelj Marijan Šimeg, prof., voditelj Radne skupine
 6. Razno

 

Zaključci:

 

Ad 1.)    Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen uz napomenu da se pod 6. točkom Razno raspravi o novonastaloj situaciji vezanoj za održavanje konferencije za medije o Cjelovitoj kurikularnoj reformi netom prije sjednice NVOO-a.

Ad 2.)    Zapisnik 30. sjednice plenarnog dijela i dijela vođenog elektroničkim putem, kao i sažeti prikaz iste za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su usvojeni.

Ad 3.)     Nakon prezentacije i rasprave oko rezultata rada ERS 5 Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, predsjednica NVOO-a je izjavila da će NVOO dati podršku radu ERS 5 uz napomenu da bi to trebali raditi zajedno s drugim tijelima prvenstveno s tijelom koje je zaduženo za provedbu Strategije.

Predsjednica NVOO-a zamolila je da ERS 5 dostavi izrađene materijale članovima NVOO-a kako bi donijeli prosudbu o istima, a nakon toga će NVOO zaključke poslati ERS 5.

Ad 4.)   

NVOO će donijeti određene zaključke temeljem prezentiranog na ovoj točki dnevnog reda i mjere Strategije 2. 4. 5. Vrednovanje udžbenika i pomoćnih nastavnih sredstava u skladu s kurikularnim dokumentima.  

Ad 5.)

 1. Radna skupina za izradu Etičkog kodeksa učitelja uz izrađeni dokument treba napisati i obrazloženje te isto poslati predsjednici NVOO-a koja će materijale poslati svim članovima NVOO-a prije iduće sjednice na kojoj će biti točka dnevnog reda.
 2. Nije bilo izvještaja o radu Radne skupine za izmjenu Zakona o Nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović zbog spriječenosti dolaska na sjednicu voditelja Marijana Šimega.

Ad 6.)

Zbog činjenice da neki članovi ne dolaze ili prijevremeno napuštaju sjednicu NVOO-a, predsjednica NVOO-a zamolila je za odgovornije dolaženje i aktivnije sudjelovanja na sjednicama NVOO-a.

Dogovoren je termin iduće sjednice u utorak, 21. lipnja 2016. godine u 11:00 sati ali nije isključena ni mogućnost izvanredne sjednice NVOO-a zbog situacije oko Cjelovite kurikularne reforme. O tome će članovi NVOO-a biti obaviješteni elektroničkim putem.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje