29. sjednica, 19. travnja 2016.

SAŽETAK  29.  SJEDNICE  od  19. travnja 2016.

 

Dana 19. travnja 2016. godine s početkom u 11:00 sati održana je tematska 29. sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Gosti na sjednicu: mr. sc. Hrvoje Šlezak, zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta; izvjestitelji na sjednici: prof. dr. sc. Nikola Pastuović, prof. dr. sc. Milan Matijević; članovi Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme: doc. dr. sc. Ružica Vuk, dr. sc. Branislava Baranović, Branka Vuk, prof., Tomislav Reškovac, prof.

 

Dnevni red sjednice:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika 28. sjednice
  3. Rasprava o odabranim kurikularnim dokumentima Cjelovite kurikularne reforme – izvjestitelji su sljedeći znanstvenici:
  • dr. sc. Nikola Pastuović, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu
  • dr. sc. Milan Matijević, redoviti profesor u trajnom zvanju na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu
  • dr. sc. Jasna Krstović, redovita profesorica u trajnom zvanju na Učiteljskom fakultetu u Rijeci, predsjednica NVOO-a
  • dr. sc. Vlatka Domović, redovita profesorica na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, članica NVOO-a

Raspravu će moderirati prof. dr. sc. Vlatka Domović

4. Razno

 

Zaključci:

 Ad 1.)    Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

 Ad 2.)    Zapisnik 28. sjednice, kao i sažeti prikaz iste za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su usvojeni.

Ad 3.)     Na plenarnom dijelu sjednice dogovoreno je da temeljem rasprave na sjednici predsjednica NVOO-a Jasna Krstović i moderatorica rasprave Vlatka Domović napišu tekst nacrta Mišljenja NVOO-a o Cjelovitoj kurikularnoj reformi. Sukladno čl. 21. Poslovnika o radu NVOO-a i zaključku plenarnog djela sjednice, provedeno je elektroničko glasovanje, od 3. do 5. svibnja 2016. godine, o dokumentu  Mišljenje NVOO-a o Cjelovitoj kurikularnoj reformi koji je usvojen s 13 glasova „za“, 1 glas „suzdržan“ i 1 član se nije očitovao. Mišljenje je upućeno u daljnju proceduru, objavljeno na e-savjetovanju o prijedlogu Okvira nacionalnog kurikuluma kao i na mrežnoj stranici NVOO-a.

Ad 4.)    Dogovoren je termin iduće sjednice NVOO-a u ponedjeljak, 23. svibnja 2016. godine u 11:00 sati.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje