4.1.1. Kompetencijski standard

4. sastanak Ekspertnog tima za provođenje ciljeva i mjera Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

Održan je 26. siječnja 2016. godine u 13:00 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Dnevni red:

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Usvajanje zapisnika s trećeg sastanka Ekspertnog tima za provođenje ciljeva i mjera izvedenih iz 4. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (točka 4.1.1), održanog 3. prosinca 2015
 3. Rasprava o prijedlogu Nacionalnog kompetencijskog standarda za osnovne i srednje škole
 4. Rasprava o dinamici provedbe mjera 4. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije RH
 5. Rasprava o standardima zanimanja za učitelje u predtercijarnom obrazovanju Republike Hrvatske
 6. Razno.

Zapisnik 4. sastanka Ekspertnog tima

 

3. sastanak Ekspertnog tima za provođenje ciljeva i mjera Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

Održan je 3. prosinca 2015. godine u 12:30 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika s drugog sastanka  Ekspertnog tima za provođenje ciljeva i mjera izvedenih iz 4. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (točka 4.1.1), održanog 19. listopada 2015.
 2. Rasprava o prijedlogu podloge za predstavljanje standarda kvalifikacije licenciranog učitelja
 3. Informacija o projektu „Standardi kvalifikacija i unaprjeđivanje kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja“
 4. Rasprava o standardima zanimanja za učitelje u predtercijarnom obrazovanju Republike Hrvatske
 5. Razno

Zapisnik 3. sastanka Ekspertnog tima

 

2. sastanak Ekspertnog tima za provođenje ciljeva i mjera Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

 Održan je 19. listopada 2015. godine u 10:00 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika s prvog sastanka Ekspertnog tima za provođenje ciljeva i mjera izvedenih iz 4. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (točka 4.1.1.) održanog 16. rujna 2015.
 2. Nastavak rasprave o mogućnosti prihvaćanja prijedloga Nacionalnog standarda kvalifikacije za učitelje osnovnih i srednjih škola kao podloge za izradu Nacionalnog standarda kvalifikacija za učiteljsku profesiju
 3. Prijedlog NVOO-u za imenovanje članova Povjerenstva za izradu Etičkog kodeksa
 4. Razno

Zapisnik 2 . sastanka Ekspertnog tima

 

1. sastanak Ekspertnog tima za provođenje ciljeva i mjera Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

 Održan je 16. rujna 2015. godine u 10:00 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

 Dnevni red:

 1. Uvodno – Predstavljanje Ekspertnog tima NVOO-a za provedbu mjera izvedenih iz 4. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije – predsjednica NVOO, prof. dr. sc. Jasna Krstović
 2. Cilj, zadaće i aktivnosti rada Ekspertnog tima NVOO-a – prof. dr. sc. Vlatka Domović,  predsjednica Ekspertnog tima
 3. Razno

Zapisnik 1. sastanka- Ekspernog tima

 

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje