34. sjednica, 20. prosinca 2016.

Dana 20. prosinca 2016. godine s početkom u 11:00 sati održana je 34. sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, posljednja u ovakvom sazivu jer predsjednici i sedam članova istječe mandat. Sjednica je održana u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a.

 

Dnevni red sjednice:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika 33. sjednice
  3. Rasprava i usvajanje Nacrta Izvješća – 4. godište (2016.) Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje
  4. Usvajanje Nacrta Preporuke NVOO-a o važnosti pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj
  5. Razno

 

Zaključci:

 Ad 1.)    Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

 Ad 2.)    Zapisnik 33. sjednice, kao i sažeti prikaz iste za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su usvojeni uz predloženu izmjenu i dopunu zaključka 3. točke dnevnog reda.

 Ad 3.)   

  • Izvješća – 4. godište (2016.) Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje jednoglasno je usvojeno te ga treba, sukladno pravnoj regulativi, poslati u daljnju proceduru.
  • Dogovoreno da se izradi mandatno, četverogodišnje izvješće NVOO-a i neformalno dostavi svim članovima NVOO-a.

Ad 4.)    Preporuka NVOO-a o važnosti pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj jednoglasno je usvojena te ju je potrebno uvrstiti u Izvješće NVOO-a za 2016. i dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje