28. sjednica, 24. veljače 2016.

SAŽETAK  28.  SJEDNICE  od  24. veljače 2016.

 Dana 24. veljače 2016. godine s početkom u 11:00 sati održana je 28. sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Sjednici je nazočila i Sabina Glasovac, prof., potpredsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora.

Dnevni red sjednice:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika 27. sjednice
  3. Rasprava i prihvaćanje prijedloga Okvirnog nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama – izvjestiteljica prof. dr. sc. Vlatka Domović, predsjednica Ekspertnog tima za provođenje ciljeva i mjera izvedenih iz 4. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije
  4. Donošenje Mišljenja NVOO o Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika u školskoj ustanovi i učeničkom domu
  5. Izvještaj o radu radnih tijela NVOO-a:

Radne skupine za izmjenu Zakona o Nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović – izvjestitelj Marijan Šimeg, prof., voditelj Radne skupine

Radne skupine za izradu Etičkog kodeksa učitelja – izvjestiteljica Lidija Kralj, prof., voditeljica Radne skupine

    6. Informacije o radu Ekspertne radne skupine za provedbu 5. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u nadležnosti NVOO-a: Unaprjeđenje  kvalitete rukovođenja odgojno -obrazovnim ustanovama – izvjestitelj dr. sc. Petar Bezinović, član Ekspertne radne skupine

7. Rasprava o daljnjim aktivnostima u realizaciji ciljeva i mjera u nadležnosti Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje u okviru Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

8. Razno

 

Zaključci:

 

Ad 1.)   Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

 Ad 2.)   Zapisnik 27. sjednice, kao i sažeti prikaz iste za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su usvojeni.

Ad 3.)    Prijedlog Okvirnog nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama kojeg je izradio Ekspertni tim za provođenje ciljeva i mjera izvedenih iz 4. cilja Strategije obrazovanje, znanosti i tehnologije, nakon rasprave, jednoglasno je usvojen te će se kao preporuka NVOO-a dostaviti nadležnom tijelu za provedbu Strategije.

Ad 4.)   Budući da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo postupak savjetovanja o Nacrtu Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika u školskoj ustanovi i učeničkom domu predsjednica NVOO-a je pripremila nacrt teksta Mišljenja NVOO-a o navedenom pravnom akt. O istome se raspravljalo na sjednici te je predloženi tekst Mišljenja jednoglasno prihvaćen, uz predloženu korekciju da se izmijeni i dopuni zadnji odlomak dokumenta te se doda „da se preporuča predlagatelju da povuče prijedlog nacrta Pravilnika i pokrene izradu novog pravnog akta“.

Dokument odmah uputiti u daljnju proceduru.

Ad 5.)  

a) Marijan Šimeg, voditelj Radne skupine za izmjenu Zakona o Nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović, izvijestio je da je Radna skupina počela s formalnim radom te da su na sastanku raspravljali o elementima Zakona koji zahtijevaju promjene.

Predsjednica NVOO zamolila da se za iduću sjednicu dostave materijali svim članovima NVOO-a kako bi se mogli pripremiti za raspravu, što je i obećano od strane voditelja Radne skupine.

b) Lidija Kralj, voditeljica Radne skupine za izradu Etičkog kodeksa za učitelje izvijestila o radu Radne skupine te kazala kako su održana dva sastanka, a imali su i online sastanke. Izradili su glavne smjernice rada koje je prezentirala kao i radnu verziju dokumenta. Također su izradili i financijski plan za promoviranje i tiskanje dokumenta.

 Ad 6.)   Izvjestitelj Petar Bezinović, ukratko izvijestio o radu Ekspertne radne skupine za provedbu 5. cilja Strategije: Unaprjeđenje  kvalitete rukovođenja odgojno-obrazovnim ustanovama. Podsjetio da Ekspertna radna skupina radi na tri dokumenta koji su trenutno u završnoj fazi izrade. Planiraju u fokus grupama raspraviti o dokumentima. Nakon toga dokumenti bi se uputili u daljnju proceduru.

Ad 8.)   Dogovoren je termin iduće sjednice NVOO-a u srijedu, 23. ožujka 2016. godine u 11:00 sati.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje