Četvrta sjednica 23. svibnja 2013.

Dana 23. svibnja 2013. godine s početkom u 13:20 sati održana je četvrta sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

 

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Na pojedinim točkama dnevnog reda nazočili i gosti: prof. dr. sc. Neven Budak, savjetnik za znanost predsjednika Vlade RH i koordinator za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije,  mr. Sanja Urek, pomoćnica ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje, Iva Zenzerović, Centar za mirovne studije i Martina Horvat, udruga GONG. Osim uobičajenih točaka dnevnog reda na sjednici se raspravljalo o tri aktualne teme odgojno-obrazovnog sustava:

  1. Do sada postignuto u izradi Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije
  2. Nacrt Pravilnika o napredovanju odgojno-obrazovnih radnika u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju
  3. Problematika pozicioniranja Kurikuluma građanskog odgoja, nakon      jednogodišnjeg eksperimentalnog uvođenja u 12 osnovnih i srednjih škola.

 

Zaključci:

  • Zapisnik treće sjednice jednoglasno je usvojen, kao i sažeti prikaz  treće sjednice za mrežne stranice NVOO-a.
  • Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
  • Zbog poteškoća u ostvarivanju dobre komunikacije  s nadležnim ministarstvom, posebice u pogledu mogućnosti javnog prezentiranja rada u smislu njegove neovisnosti kao saborskog tijela, NVOO je odlučilo još jednom pozvati ministra na konstruktivan dijalog.
  • Usvaja se prijedlog prof. dr. sc. N. Budaka da NVOO u lipnju održi tematsku sjednicu posvećenu raspravi o Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije.
  • NVOO ocjenjuje potrebnim potaknuti širu stručnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o napredovanju odgojno-obrazovnih radnika u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, kojeg je izradila Agencija za odgoj i obrazovanje. U tom smislu, NVOO ocjenjuje da prezentirani Nacrt Pravilnika zahtijeva znatne korekcije do kojih valja doći temeljem provedene stručne javne rasprave. Također, NVOO primjećuje da u okviru izrade Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije postoje radne skupine koje se bave tematikom trajnog profesionalnog razvoja učitelja, te bi iste mogle dati doprinos u izradi Pravilnika.
  • Nakon završenoga jednogodišnjega, Odlukom predviđenoga dvogodišnjega, eksperimentalnoga uvođenja i vrednovanja Kurikuluma građanskog odgoja, NVOO želi ukazati na problem pozicioniranja navedenog Kurikuluma te upozoriti na činjenicu da postoji bojazan o nemogućnosti praćenja, vrednovanja i realizaciji istoga. NVOO predlaže:

–    uvrštavanja tematike građanskog odgoja i obrazovanja u Strategiju  obrazovanja, znanosti i tehnologije,

  – provođenje stručne rasprave o Kurikulumu i rezultatima njegova eksperimentalnoga provođenja, te poštivanje pravne procedure, kao temelja za donošenje odluke o uvođenju Kurikuluma kao obvezne međupredmetne teme, vodeći računa o opterećenosti učenika i donošenju precizne predmetne strukture nacionalnog kurikuluma, prije uvođenja.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje