Peta sjednica 20. lipnja 2013.

Dana 20. lipnja 2013. godine s početkom u 13:00 sati održana je peta sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

 

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Na pojedinim točkama dnevnog reda nazočili i gosti: Ankica Nježić, prof., pomoćnica ministra za odgoj i obrazovanje, dr. sc. Boris Jokić, sudionik u izradi Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Rasprava na sjednici vođena je o tri ključne točke dnevnog reda:

  1. Donošenje  Mišljenja o Kurikulumu zdravstvenoga odgoja temeljem upita Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
  2. Rasprava o Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije.
  3. Donošenje Mišljenja o prijedlogu Zakona  o  izmjenama  i  dopunama  Zakona  o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Zaključci:

  • Zapisnik  četvrte sjednice jednoglasno je usvojen, kao i sažeti prikaz četvrte sjednice za mrežne stranice NVOO-a.
  • Nakon kraće rasprave o potrebi nadopune dnevnog reda jednoglasno je usvojeno da  se u dnevni red stavi točka 6. Donošenje Mišljenja o prijedlogu  Zakona  o  izmjenama  i  dopunama  Zakona  o odgoju  i   obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
  • Preporuke  NVOO-a s četvrte sjednice glede Pozicioniranja Kurikuluma  građanskog odgoja nakon jednogodišnje eksperimentalne provedbe i glede Nacrta Pravilnika o napredovanju odgojno-obrazovnih radnika u  predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju usvojene su u formi u kojoj su predložene.
  • Zbog neodaziva nadležnog ministra na uspostavu konstruktivnog dijaloga, a radi potrebe neovisnog informiranja javnosti o radu NVOO-a kao saborskog tijela, članovi su sporazumni  da se obrate Hrvatskom saboru.
  • Prijedlog Mišljenja o Kurikulumu zdravstvenoga odgoja, kojeg je za sjednicu pripremio član Pastuović, potrebno je još putem e-pošte raspraviti i doraditi. Dogovoreno da član Reškovec napiše draft uvoda o vrijednosnom okviru Kurikuluma, a član Alerić draft mišljenja o Kurikulumu temeljem prijedloga člana Pastuovića.
  • Mišljenje o prijedlogu  Zakona  o  izmjenama  i  dopunama  Zakona  o  odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, upućenog na javnu raspravu 17. lipnja 2013. godine, kojeg je kao svojevrsnu podlogu za raspravu, izradila predsjednica NVOO-a Krstović, članovi su ocijenili dobrim, te je jednoglasno usvojen i kao takav se upućuje nadležnom ministarstvu i sredstvima javnog priopćenja.
  • Dogovoreno  da se iduća sjednica održi 10. srpnja 2013. godine s početkom u 10,00      sati.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje