Treća sjednica 17. travnja 2013.

Dana 17. travnja 2013. godine s početkom u 13:00 sati održana je treća sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Raspravljalo se o  Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanja (NOK), /MZOŠ, 2011./, strukturi obveznog obrazovanja, a dotaklo se i pitanje aktualnih tema obveznog predškolskog odgoja i izrade novih udžbenika. Ukazivalo se na potrebu prihvaćanja dobre strane NOK-a kao temelja za daljnju kurikularnu reformu, što se osobito odnosi na konceptualna rješenja NOK-a koja određuju, vrijednosti, načela i ciljeve odgoja i obrazovanja, na razvoj kompetencija i osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje. Također kvaliteta dokumenta ogleda se i u tome što je strukturiran kao cjeloviti nacionalni kurikularni okvir. Spomenuta je i potreba naznake onih sastavnica dokumenta koje treba revidirati i/ili doraditi.  Pozivalo se da NVOO bude glas razuma, te ukaže na besmislenost izrade novih udžbenika, dok još nema temeljnog nacionalnog kurikuluma, predmetnih kurikuluma, Strategije obrazovanje, znanosti i tehnologije; na nerealnost uvođenje obvezne predškole za koju nema financijskih sredstva.

Zaključci:

 • Zapisnik druge sjednice jednoglasno je usvojen, kao i sažetak druge sjednice za mrežne stranice NVOO-a.
 • Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
 • NVOO će se očitovati o aktualnim zbivanjima u odgojno-obrazovnom sustavu. Mišljenje u obliku kraćeg dopisa sastavit će predsjednica NVOO-a Krstović, dati na uvid svim članovima, usuglasiti, te žurno poslati tijelima odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj.
 • Članovi NVOO-a Pastuović i Reškovac formulirat će nacrt mišljenja oko tumačenja, žarišta odgojno-obrazovnog sustava, Nacionalnog okvirnog kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanja (NOK) /MZOŠ, 2011./  i strukture obveznog obrazovanja. Mišljenje usuglasiti i poslati tijelima odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj.
 • Agenciji za odgoj i obrazovanje uputiti molbu da na idućoj sjednici NVOO-a prezentira novi Pravilnik o napredovanju odgojno-obrazovnih radnika u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju.
 • Za iduću sjednici predsjednica NVOO-a Krstović i članica Višnjić Jevtić pripremiti materijal za raspravu i donošenje mišljenja o uvođenju obvezne predškole, koje se priprema.
 • Članica Pijaca Plavšić svima e-poštom poslati Kurikulum građanskog odgoja kako bi NVOO o njemu raspravio i donio mišljenje.
 • Iduće dvije sjednice održati:
  23. svibnja 2013. godine – četvrtu sjednicu,
  20. lipnja 2013. godine – petu sjednicu. Obadvije održati s početkom u 13:00 sati.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje