27. sjednica, 28. siječnja 2016.

SAŽETAK 27. SJEDNICE od 28. siječnja 2016.

 

Dana 28. siječnja 2016. godine s početkom u 11:00 sati održana je 27. sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Sjednici su nazočili i gosti: prof. dr. sc. Gordana Rusak, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora te članice Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme: doc. dr. sc. Ružica Vuk, dr. sc. Zrinka Ristić Dedić i Suzana Hitrec, prof.

Dnevni red sjednice:

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Usvajanje zapisnika 26. sjednice
 3. Izvještaj o aktivnostima provedbe Cjelovite kurikularne reforme – izvjestitelj dr. sc. Boris Jokić, voditelj Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje sa suradnicima
 4. Rasprava/usvajanje nacrta Izvješća – 3. godište (2015.) NVOO-a
 5. Izvještaj o radu radnih tijela NVOO-a:
 1. Ekspertnog tima za provođenje ciljeva i mjera izvedenih iz 4. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije – izvjestiteljica prof. dr. sc. Vlatka Domović, predsjednica Ekspertnog tima
 2. Radne skupine za izmjenu Zakona o nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović – izvjestitelj Marijan Šimeg, prof., voditelj Radne skupine
 1. Informacije o radu Ekspertne radne skupine za provedbu 5. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u nadležnosti NVOO-a: Unaprjeđenje kvalitete rukovođenja odgojno -obrazovnim ustanovama izvjestitelj – dr. sc. Petar Bezinović, član Ekspertne radne skupine
 2. Razno

 

Zaključci:

 

Ad 1.)   Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 2.)   Zapisnik 26. sjednice, kao i sažeti prikaz iste za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su usvojeni uz dogovorenu dopunu da u točki Ad 7.) uz ime Lidije Kralj doda se „predsjednica“, a uz ime Petra Bezinovića „zamjenik predsjednice“.

Ad 3.)   Prijedlog teksta Izjave NVOO-a o nastavku rada na Cjelovitoj kurikularnoj reformi usvojen je uz trinaest glasova „za“ (svi koji su u tom trenutku nazočili sjednici). Budući da je tijekom rasprave pod ovom točkom dnevnog reda član Vlatko Previšić, trebao napustiti sjednicu zbog drugih obveza, pisano se očitovao da „ne može biti dio kvoruma koji ju je prihvatio“.

Tekst Izjave potrebno odmah dostaviti sredstvima javnog priopćenja i nadležnim institucijama.

Ad 4.)   Izvješće – 3. godište (2015.) o radu NVOO-a jednoglasno je usvojeno te se sukladno regulativi treba dostaviti Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora.

Ad 5.)   NVOO je informiran o radu radnih tijela sljedeće:

 1. Ekspertni tim za provođenje ciljeva i mjera izvedenih iz 4. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije izradio je prijedlog Okvirnog nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Dokument će se dostaviti NVOO-u na daljnju proceduru. Prihvaćena je zamolba predsjednice Ekspertnog tima Vlatke Domović da se na idućoj sjednici NVOO-a u dnevni red uvrsti točka o radu Ekspertnog tima.
 2. Radna skupina za izmjenu Zakona o Nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović, još nije imala formalne sastanke nego su članovi komunicirala preko e-pošte. Predsjednica NVOO-a je zamolila voditelja Radne skupine Marijana Šimega da se poštuje procedura izrade dokumenata te predložila da Radna skupina napravi prvi prijedlog idejne promjene Zakona za sljedeću sjednicu NVOO-a, a voditelj je obećao da će to učiniti.

 Ad 6.)   Petar Bezinović, kao član Ekspertne radne skupine za provedbu 5. cilja Strategije: Unaprjeđenje kvalitete rukovođenja odgojno-obrazovnim ustanovama ukratko je informirao NVOO o radu Ekspertne radne skupine koja je do sada održala 12 radnih sastanka, završila određene zadaće, a još radi na izradi programa licenciranja ravnatelja.

Predložio da se na sjednicu NVOO-a pozove prof. dr. sc. Stjepan Staničić, voditelj Ekspertne radne skupine koji bi detaljnije upoznao NVOO o radu Ekspertne radne skupine.

 Ad 7.)   Prihvaćen je prijedlog predsjednice NVOO-a da se sjednice NVOO-a koje su se do sada obično održavale četvrtkom, kad je sjednica Vlade RH, ubuduće održavaju nekim drugim danom kako bi se omogućilo da na sjednice može dolaziti i ministar znanosti, obrazovanja i sporta.

Dogovorno je da se iduća sjednice NVOO-a održi u srijedu, 24. veljače 2016. u 11:00 sati.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje