26. sjednica, 9. prosinca 2015.

SAŽETAK 26. SJEDNICE od 9. prosinca 2015.

Dana 9. prosinca 2015. godine s početkom u 10:30 sati održana je 26. sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Na sjednici su nazočili i gosti: Tanja Djaković, prof., pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta, prof. dr. sc. Dijana Vican, predsjednica Sektorskog vijeća XXI. za Odgoj, obrazovanje i sport, Eli Pijaca Plavšić, prof., direktorica Foruma za slobodu odgoja.

 

Dnevni red sjednice:

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Usvajanje zapisnika 25. sjednice
 3. Rasprava o ulozi i zadaćama Sektorskog       vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport – izvjestiteljica prof. dr. sc. Dijana Vican, predsjednica Sektorskog vijeća
 4. Rasprava uz izradu Etičkog kodeksa učitelja – uvodno Eli Pijaca Plavšić, izvršna direktorica Foruma za slobodu odgoja, izdavača hrvatskog izdanja Smjernica za izradu i učinkovitu upotrebu nastavničkog kodeksa ponašanja, autorice M. Poisson
 5. Izvještaj o radu radnih tijela NVOO-a:
  • Ekspertnog tima za provođenje ciljeva i mjera izvedenih iz 4. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije – izvjestiteljica prof. dr. sc. Vlatka Domović, predsjednica Ekspertnog tima
  • Radne skupine za izmjenu Zakona o Nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović – izvjestitelj Marijan Šimeg, prof., voditelj Radne skupine
 6. Informacije o radu Ekspertne radne skupine za provedbu 5. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u nadležnosti NVOO-a: Unaprjeđenje kvalitete rukovođenja odgojno -obrazovnim ustanovama – izvjestitelj dr. sc. Petar Bezinović, član Ekspertne radne skupine
 7. Imenovanje Povjerenstva za izradu Etičkog kodeksa za učitelje (dio mjere. 4.1.1. Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.
 8. Razno

 

Zaključci:

Ad 1.)   Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 2.)   Zapisnik 25. sjednice, kao i sažeti prikaz iste za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su              usvojeni.

Ad 3.)   Budući da postoji zajednički interes i potreba koordinacije aktivnosti oko provedbe mjera, u zajedničkoj nadležnosti, Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije dogovorena je daljnja suradnja NVOO-a i Sektorskog vijeća XXI. za Odgoj, obrazovanje i sport.

Ad 5.)   NVOO je informiran o sljedećem:

 • a) Ekspertni tim za provođenje ciljeva i mjera izvedenih iz 4. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije radi prijedlog teksta Nacionalnog kompetencijskog standarda za učitelje na tragu dokumenta koji je ranije izrađen u okviru IPA projekta (Standard kvalifikacije za licenciranog učitelja), ali koji će bit finaliziran u skladu s predviđenom HKO metodologijom. U raspravi oko izrade standarda kvalifikacija otvorena su neka pitanja, prepreke o kojima će se na idućem sastanku Ekspertnog tima razgovarati s voditeljem Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije, prof. dr. sc. Nevenom Budakom.
 • b) Radna skupina za izmjenu Zakona o Nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović za iduću sjednicu NVOO-a predložiti će NVOO-u za raspravu prijedlog Zakona o Nagradi lvan Filipović i prijedlog Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović.

 

Ad 7.)   Sukladno zaključku 25. sjednice NVOO-a jednoglasno je prihvaćen prijedlog predsjednice NVOO-a da Povjerenstvo za izradu Etičkog kodeksa za učitelje (dio mjere. 4.1.1. Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije) bude u sljedećem sastavu:

 • Lidija Kralj, prof., članica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (predsjednica Povjerenstva)
 • dr. sc. Petar Bezinović, član Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (zamjenik predsjednice Povjerenstva)
 • Josip Kličinović, prof., član Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje
 • Viktorija Nevistić, dipl. učiteljica, članica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje
 • Ana Štefanec, mag. ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, članica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje
 • Eli Pjaca Plavšić, prof., izvršna direktorica Foruma za slobodu odgoja, Zagreb

 

Ad 8.)   Iduća sjednice NVOO-a održat će se u četvrtak, 28. siječnja 2015. u 11:00 sati.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje