25. sjednica, 22. listopada 2015.

SAŽETAK  25.  SJEDNICE  od  22. listopada 2015.

 

Dana 22. listopada 2015. godine s početkom u 12:00 sati održana je 25. sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, Donje Svetice 38/V, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Na sjednici je nazočila i Tanja Djaković, prof., pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta.

 

Dnevni red sjednice:

  1. Usvajanje zapisnika 24. sjednice
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Izvještaj o radu radnih tijela NVOO-a:

a)       Ekspertnog tima za provođenje ciljeva i mjera izvedenih iz 4. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije – izvjestiteljica prof. dr. sc. Vlatka Domović, predsjednica Ekspertnog tima

b)       Radne skupine za izmjenu Zakona o nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović – izvjestitelj Marijan Šimeg, prof., voditelj Radne skupine (izostavljeno s dnevnog reda)

  1. Informacija o aktivnostima provedbe Cjelovite kurikularne reforme – izvjestitelj dr. sc. Boris Jokić, voditelj Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje
  2. Informacije o radu Ekspertne radne skupine za provedbu 5. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u nadležnosti NVOO-a:  Unaprjeđenje  kvalitete rukovođenja odgojno -obrazovnim ustanovama izvjestitelj –  dr. sc. Petar Bezinović, član Ekspertne radne skupine
  3. Informacije o radu Stručnoga povjerenstva za podršku razvoju sustava vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova, izvjestitelj dr. sc. Petar Bezinović, predsjednika Stručnog povjerenstva
  4. Usvajanje teksta Izjave NVOO-a o potrebi ažuriranja mrežne stranice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i o adekvatnom čestitanju i nagrađivanju najuspješnijih učenika – olimpijaca
  5. Razno

 

Zaključci:

 

Ad 1.)   Zapisnik 24. sjednice, kao i sažeti prikaz iste za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su usvojeni.

Ad 2.)   Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen uz sljedeće izmjene: izostavlja se b) u točki 3.  dnevnog reda zbog nedolaska na sjednicu izvjestitelja, zamjenjuje se redoslijed 4. i 5. točke  dnevnog reda zbog najave kašnjenja izvjestitelja 4. točke.

Ad 3.)

a)       Predsjednica NVOO-a, na prijedlog Ekspertnog tima za provođenje ciljeva i mjera izvedenih iz 4. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, najavila da će na sljedećoj sjednici NVOO-a staviti na dnevni red predlaganje imenovanja povjerenstva za izradu Etičkog kodeksa za učitelje (dio mjere 4. 1. 1. Strategije) u kojem će biti članovi NVOO-a i drugi.

Prihvaćen je prijedlog Vlatke Domović, predsjednice Ekspertnog tima da se zapisnici sastanaka Ekspertnog tima objavljuju na mrežnoj stranici NVOO-a radi dostupnosti javnosti.

b)       Izvještaj o radu Radne skupine za izmjenu Zakona o nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović odgađa se radi spriječenosti dolaska na sjednicu izvjestitelja navedenog dijela točke dnevnog reda.

 

Ad 4.)   NVOO kontinuirano prati provedbu Cjelovite kurikularne reforme.

 

Ad 7.)   Jednoglasno je usvojen tekst Izjave NVOO-a o potrebi ažuriranja mrežne stranice MZOS-a i o              adekvatnom čestitanju i nagrađivanju najuspješnijih učenika – olimpijaca. Tekst Izjave    dostavit će se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

 

Ad 8.)   Iduća sjednice NVOO-a održat će se 26. studenog 2015. u 11:00 sati.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje