24. sjednica, 6. srpnja 2015.

SAŽETAK  24.  SJEDNICE  od  6. srpnja 2015.

 

Dana 6. srpnja 2015. godine s početkom u 11:00 sati održana je 24. sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb. Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a.

Dnevni red sjednice:

  1. Usvajanje zapisnika 23. sjednice
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Informacija o aktivnostima provedbe Cjelovite kurikularne reforme – izvjestitelj dr. sc. Boris Jokić, voditelj Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje
  4. Prijedlog za imenovanje članova Ekspertnog tima za provedbu ciljeva i mjera Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u nadležnosti NVOO-a
  5. Razno

Zaključci:

 Ad 1.)   Zapisnik 23. sjednice, kao i sažeti prikaz iste za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su usvojeni.

 Ad 2.)   Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 4.)   Jednoglasno je usvojen prijedlog da se u Ekspertni tim za provođenje 4. cilja Podići kvalitetu rada i društveni ugled učitelja, točke 4. 1. Profesionalizacija učiteljskog zanimanja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, imenuju: prof. dr. sc. Vlatka Domović (predsjednica), prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović (zamjenica predsjednice), prof. dr. sc. Jasna Krstović (članica), Dalibor Sumpor (član), Maja Jukić (članica, njena zamjena mr. sc. Biljana Vranković), prof. dr. sc. Blaženka Divjak (članica), mr. sc. Ana Tecilazić Goršić (članica), izv. prof. dr. sc. Vesna Kovač (članica), prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija (članica) i Mara Capar (članica).

Ad 5.)   Iduća sjednica NVOO-a održati će se u četvrtak, 24. rujna 2015. godine s početkom u 11:00 sati.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje