23. sjednica, 29. lipnja 2015.

SAŽETAK  23.  SJEDNICE  od  29. lipnja 2015.

 Dana 29. lipnja 2015. godine s početkom u 11:00 sati održana je 23. sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Na sjednici su nazočili i gosti: Maja Jukić, dipl. ing. elekt., ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević, član Upravnog vijeća NCVVO-a, Karlo Horvat, predsjednik Nacionalnog vijeća učenika Republike Hrvatske (NVURH).

Dnevni red sjednice:

  1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Obavijesti predsjednice NVOO-a
  4. Prijedlog za imenovanje članova/ica Ekspertnog tima za provedbu ciljeva i mjera Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u nadležnosti NVOO-a i usvajanje kriterija za članove/ice Ekspertnog tima
  5. Prijedlog za imenovanje članova/ca Radne skupine za izmjenu Zakona o Nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović
  6. Informacija o aktivnostima vezanim uz provedbu Državne mature 2014./2015. – izvjestiteljica Maja Jukić, dipl. ing. elekt., ravnateljica NCVVO-a
  7. Informacija o aktivnostima provedbe Cjelovite kurikularne reforme – izvjestitelj dr. sc. Boris Jokić, voditelj Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje
  8. Usvajanje teksta Izjave NVOO-a o potrebi ažuriranja mrežne stranice MZOS-a – izvjestiteljica Ana Štefanec, mag. ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  9. Usvajanje teksta Izjave NVOO-a o adekvatnom čestitanju i nagrađivanju najuspješnijih učenika, olimpijaca – izvjestitelj Josip Kličinović, prof.
  10. Razno

 

Zaključci:

 

Ad 1.)   Zapisnik 22. sjednice, kao i sažeti prikaz iste za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su usvojeni.

Ad 2.)   Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red s izmijenjenim redoslijedom na sjednici.

Ad 4.)   Za prijedlog članova Ekspertnog tima za provedbu ciljeva i mjera Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u nadležnosti NVOO-a, bilo je 6 glasova „za“, 4 glasa „protiv“ te prijedlog nije prihvaćen jer sukladno stavku 4. članka 13. Poslovnika o radu NVOO-a: „Nacionalno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih svojih članova.“

Ad 5.)   Jednoglasno je usvojeno da u Radnoj skupini za izmjenu Zakona o Nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade Ivan Filipović uz predložene članove: Ana Štefanec, mag. ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Josip Kličinović, prof., Lidija Kralj, prof., Viktorija Nevistić, dipl. učiteljica bude i prof. dr. sc. Vlatka Domović kako bi sve razine obrazovanja bile zastupljene.

Ad 7.)   Zbog važnosti i aktualnosti projekta Cjelovite kurikularne reforme, a nedovoljnog vremena da se na ovoj sjednici isti prezentira i raspravi, prihvaćen je prijedlog predsjednice NVOO-a da se iduća sjednica NVOO-a tematski posveti aktivnostima provedbe Cjelovite kurikularne reforme, a dogovoreni termin je u ponedjeljak, 6. srpnja 2015. u 11:00 sati.

Ad 8.) i Ad 9.)   Prijedlog teksta Izjave NVOO-a o potrebi ažuriranja mrežne stranice MZOS-a te prijedlog teksta Izjave NVOO-a o adekvatnom čestitanju i nagrađivanju najuspješnijih učenika, olimpijaca potrebno doradit i objediniti u zajedničku Izjavu s obrazloženjem do kraja srpnja 2015.

 

 

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje