Dvadesetdruga sjednica, 28. svibnja 2015.

SAŽETAK  22.  SJEDNICE  od  28. svibnja 2015.

 Dana 28. svibnja 2015. godine s početkom u 11:00 sati održana je 22. sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Na sjednici su nazočili i gosti: prof. dr. sc. Neven Budak, predsjednik Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti te Josipa Češnovar, prof., Uprava za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Dnevni red sjednice:

  1. Usvajanje zapisnika 21. sjednice
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Obavijesti predsjednice NVOO-a
  4. Rasprava o ciljevima i mjerama Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije za koje je nadležno NVOO; uvodno: prof. dr. sc. Neven Budak, predsjednik Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti
  5. Prijedlog za imenovanje voditeljice Ekspertnog tima za provedbu ciljeva i mjera Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u nadležnosti NVOO-a i usvajanje kriterija za članove/ice Ekspertnog tima
  6. Prijedlog za imenovanje voditelja radne skupine za izmjenu Zakona o Nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade
  7. Usvajanje teksta Izjave kojom NVOO podupire inicijativu OMEP-a da se UNESCO-u uputi zahtjev za proglašenjem Dekade ranog i predškolskog odgoja – izvjestiteljica Adrijana Višnjić Jeftić
  8. Razno

 

Zaključci:

 

Ad 1.)   Zapisnik 21. sjednice, kao i sažeti prikaz iste za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su usvojeni.

Ad 2.)   Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 5.)   Jednoglasno je podržan prijedlog predsjednice NVOO-a da članica Vlatka Domović bude voditeljica Ekspertnog tima NVOO-a za provedbu mjera izvedenih iz 4. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Do sljedeće sjednice NVOO-a voditeljica Eksprtnog tima treba obaviti konzultacije s nadležnim ustanovama i institucijama radi sudjelovanja njihovih članova u radu Ekspertnog tima.

Ad 6.)   Predloženi član Marijan Šimega jednoglasno je imenovan za voditelja Radne skupine za izmjenu Zakona o Nagradi Ivan Filipović i Pravilnika o radu Odbora za dodjelu Nagrade te do iduće sjednice NVOO-a treba predložiti članove iste Radne skupine.

Ad 7.)   Tekst prijedloga Izjave, kojeg je pripremila predsjednica NVOO-a, a kojim NVOO podupire inicijativu OMEP-a Hrvatska jednoglasno je usvojen.

Ad 8.)   Dogovoreno da članica Višnjić Jevtić i član Josip Kličinović temeljem rasprave formuliraju prijedlog Izjave NVOO-a o vizualnom identitetu mrežne strnice Ministarstva te potrebi donošenja Pravilnika o nagrađivanju učenika, koju bi NVOO uputilo ministru Mornaru i javnosti.

 

Iduća sjednica NVOO održati će se u ponedjeljak, 29. lipnja 2015. godine s početkom u 11:00 sati.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje