Dvadesetprva sjednica, 29. travnja 2015.

SAŽETAK  21.  SJEDNICE  od  29. travnja 2015.

 Dana 29. travnja 2015. godine s početkom u 11:00 sati održana je 21. sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Pored dosadašnjih i sedam novoizabranih članova NVOO-a na sjednici su nazočili i Jadranka Žarković Pečenković, novoizabrana ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje te Tomislav Reškovac, član Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme.

 

Dnevni red sjednice:

I.                       Protokolarni  dio sjednice

  1. Pozdravna riječ predsjednice NVOO-a novoizabranim članovima/icama NVOO-a
  2. Predstavljanje članova NVOO-a imenovanih Odlukom Hrvatskog sabora na sjednici 20. ožujka 2015.
  3. Predstavljanje gđe Jadranke Žarković Pečenković, novoizabrane ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje

II.                     Radni  dio sjednice

  1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Obavijesti predsjednice NVOO-a
  4. Informacija o aktivnostima Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje – izvjestitelj dr. sc. Boris Jokić, voditelj Ekspertne radne skupine i član NVOO-a
  5. Rasprava o smjernicama rada NVOO-a
  6. Razno

 

Zaključci:

II.

Ad 1.)    Zapisnik 20. sjednice, kao i sažeti prikaz iste za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su usvojeni.

Ad 2.)    Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 4.)    NVOO daje podršku projektu Cjelovite kurikularne reforme.

Ad 5.)    Jednoglasno je usvojen prijedlog predsjednice NVOO-a da se na idućoj sjednici NVOO-a razmotre ciljevi i mjere Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije za koje je nadležan NVOO.

Ad 6.)    Iduća sjednica NVOO-a održati će se u četvrtak, 28. svibnja 2015. godine s početkom u 11:00 sati.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje