Druga sjednica 28. ožujka 2013.

Dana 28. ožujka  2013. godine s početkom u 13:00 sati održana je druga sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Raspravljalo se o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, o postignutom u radu osam Tematskih radnih grupa koje rade na izradi Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, te o podnescima stranaka pristiglim na adresu NVOO-a.
Zaključci:

  • Nakon glasovanja zapisnik konstituirajuće sjednice jednoglasno je usvojen, kao i sažeti prikaz konstituirajuće sjednice za objavu na mrežnoj stranici NVOO-a.
  • Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
  • NVOO će u skladu sa svojim ovlastima dati doprinos Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, te kao partneri zalagati se da se ne izgubi čovjek, učenik u pokušaju da se svede samo na mjerljivost.
  • Podneske stranaka koje NVOO zaprimi uvažavati, a prije nego što se odgovor uputi stranci, svim članovima predati nacrt odgovora.
  • Budući da je sjednica duže trajala od predviđenog predloženo je i prihvaćeno da se izostavi šesta točka dnevnog reda: Otvaranje rasprave o Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (MZOŠ RH, 2011.) – Uvodna riječ – prof. emeritus dr. sc. Nikola Pastuović i Tomislav Reškovac, prof. Navedena tema bit će točka dnevnog reda iduće sjednice.
  • Iduću sjednicu održati 17. travnja 2013. godine s početkom u 11:00 sati.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje