Konstituirajuća sjednica 7. veljače 2013.

Dana 7. veljače 2013. godine od 13:00 do 16:00 sati  održana je konstituirajuća sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a, koja je pozdravila nazočne te podsjetila na tijek osnivanja NVOO-a stručnog i strateškog tijela koje prati kvalitetu sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj te predlaže mjere i aktivnosti razvoja i unaprjeđenja sustava školstva. Sjednicu je otvorio ministar dr. sc. Željko Jovanović riječima: ”Čestitam svim članovima Vijeća na imenovanju u tijelo od kojeg očekujem veliki doprinos u unapređenju odgojno-obrazovnog sustava”, naglasivši očekivanja posebice glede pitanja vezanih za: kvalitetu nastavnika, cijeloživotnog obrazovanja, kurikuluma, pedagoških standarda, nasilja u školama i dr.

Nazočne je pozdravila i mr. Dunja Špoljar, članica Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu i Ankica Nježić, prof., pomoćnica ministra za odgoj i obrazovanje.

Događaj je bio medijski popraćen.

Zaključci:

  • Poslovnik o radu NVOO-a jednoglasno je prihvaćen nakon rasprave, iznošenja mišljenja i usuglašavanja oko nedoumica glede tajnosti podataka, trajanju pojedinačne diskusije, razrješenju članova, te uspostavi formalne suradnje s nadležnim agencijama.
  • Kontinuirano surađivati s Nacionalnim koordinacijskim tijelom i Nacionalnim operativnim tijelom, imenovanim Odlukom Vlade RH u studenome 2012. godine, koja rade na izradi Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Svim članovima NVOO putem e-pošte dostavi Naputak za strateško planiranje Strategije razvoja predtercijarnog odgoja i obrazovanja i Nacrt Strategije predtercijarnog obrazovanja – prezentacija dr. sc. Petra Bezinovića. Na idućoj sjednici NVOO-u prezentira što je do tada napravljeno u izradi Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.
  • Do treće sjednice NVOO-a svi članovi proučiti dokument Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (MZOŠ, 2011.) i na toj sjednici o dokumentu raspraviti i donijeti zajednički stav.
  • Svi članovi putem e-pošte predsjednici NVOO-a dostaviti konstruktivne prijedloge za definiranje smjernica rada NVOO-a.
  • Hrvatskom saboru uputiti zamolbu u svezi razrješenja problematike vezane za odlučivanje o mandatu članova NVOO-a jer sukladno članku 34. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 86/2012.)  propisano je kako će prilikom imenovanja prvog saziva Hrvatski sabor imenovati predsjednika i četrnaest članova, a ždrijebom će se odlučiti o tome kojih će sedam članova imati mandat od dvije godine, a kojih sedam članova mandat od četiri godine, a to još nije učinjeno. Jedino predsjednica ima mandat od četiri godine.
  • Sjednice NVOO-a održavati dvomjesečno, četvrtkom, a sljedeću sjednicu održati 28. ožujka 2013. s početkom u 13:00 sati.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje