Deseta sjednica 23. siječnja 2014.

Dana 23. siječnja 2014. godine s početkom u 11:00 sati održana je deseta sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

 Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a.

Na sjednici se raspravljalo o zaprimljenom Zahtjevu gospodina Ladislava Račića, osnivača i vlasnika „Rok akademije“, neprofitne ustanove – Učilišta za popularnu i jazz glazbu u Zagrebu, u kojem predlaže NVOO-u da u funkciji predlagatelja pokrene hitan postupak izmjene članka 6. stavka 2. Zakona o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine, br. 130/2011.). Također, raspravljalo se o Pozivu Europske komisije na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+, novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. – 2020. godine, te potrebi poticanja čelnika odgojno-obrazovnih ustanova da se aktivno uključe u prijavu ovih programa i iskoriste šansu koja im se ovim natječajem pruža.

Zaključci:

  • Zapisnik devete sjednice, plenarnog dijela i dijela vođenom putem elektroničke pošte jednoglasno je usvojen, kao i sažeti prikaz iste sjednice za mrežne stranice NVOO-a.
  • Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
  • Uz puno uvažavanje individualnih obraćanja pojedinaca, NVOO ne može se postavljati kao arbitar u pojedinačnim predstavkama bez obzira na njenu važnost na pojedinačnoj razini. Stoga, NVOO nije u mogućnosti biti predlagateljem izmjena predmetnog zakona prema Zahtjevu gospodina Ladislava Račića. NVOO će se mišljenjem očitovati o spomenutom Zahtjevu. Također, može donijeti mišljenje o zakonskim regulativama u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, zagovarati pluralizam obrazovanja, fleksibilnost obrazovnog sustava koji jamči postizanje kompetencija.
  • Na prijedlog predsjednice NVOO-a dogovoreno da članica Višnjić Jevtić, koja je obrazložila Poziv Europske komisije na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+, u suradnji s članovima NVOO-a koji su sudjelovali u raspravi, doradi Preporuku NVOO-a za prijavu na programe Erasmus+, te svim članovima dostavi na mišljenje putem elektroničke pošte. Dorađenu Preporuku poslati nadležnim institucijama, odgojno-obrazovnim ustanovama  i javnim medijima.
  • Sljedeće sjednice održati:
    – 20. veljače 2014. godine u 11:00 sati – raspraviti Nacrt Izvješća NVOO-a o prvoj godini rada
    – 20. ožujka 2014. godine u 11:00 sati – usvojiti Izvješće NVOO-a o prvoj godini rada

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje