Deveta sjednica 21. studenog 2013.

Dana 21. studenoga 2013. godine s početkom u 11:00 sati održana je deveta sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u ) u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, Donje Svetice 38/V, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Na sjednici su nazočili i gosti prof. dr. sc. Neven Budak, savjetnik za znanost predsjednika Vlade RH i koordinator za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Strategija) i Sabina Glasovac, prof., pomoćnica ministra za odgoj i obrazovanje.

NVOO je kontinuirano tijekom svojih redovitih sjednica, raspravljalo o pojedinim strukturnim dijelovima, kao i o cjelovitoj Strategiji. Sukladno naravi svoje zadaće, posebno se bavilo predtercijarnim odgojem i obrazovanjem, cjeloživotnim učenjem i obrazovanjem odrasli, s potrebnom refleksijom na ostale dijelove cijelog dokumenta. Na ovoj sjednici NVOO je raspravljalo o tekstu nacrta Mišljenja o Strategiji i donijelo dokument Mišljenje Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje o Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije.

 

Zaključci:

  • Zapisnik osme sjednice jednoglasno je usvojen, kao i sažeti prikaz iste sjednice za mrežne stranice NVOO-a.
  • Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
  • Na prijedlog predsjednice NVOO-a dogovoreno žurno dostaviti predsjednici NVOO-a i članu Vlatku Previšiću zapisnik ove sjednice kako bi na temelju diskusije o 4. točci dnevnog reda Rasprava i donošenje Mišljenja o Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije doradili tekst nacrta Mišljenja. Najkasnije do 27. studenoga 2013. dokument dostaviti na lekturu članu Marku Aleriću. Dorađeni i lektorirani dokument putem elektroničke pošte dostaviti svim članovima na elektroničko glasovanje.
  • Sukladno članku 21. Poslovnika o radu Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje provedeno je elektroničko glasovanje o dokumentu  Mišljenje Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje o Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, koji je usvojen s 13 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“, te je dostavljen nadležnim institucijama i javnim medijima.

 

Sljedeću sjednicu održati 23. siječnja 2014. godine u 11:00 sati.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje