Sedma sjednica 27. rujna 2013.

Dana 27. rujna 2013. godine s početkom u 11:00 sati održana je sedma sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Na sjednici su nazočili i gosti: Ankica Nježić, prof., pomoćnica ministra i Sabina Glasovac, prof., pomoćnica ministra, te izvjestitelji: prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović, prof. dr. sc. Vlatka Domović i dr. sc. Stjepan Staničić.

Osim uobičajenih točaka dnevnog reda na sjednici se raspravljalo o aktualnoj temi odgojno-obrazovnog sustava Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije u dionicama:

a)      Nastava/nastavnici – učenje i poučavanje

b)      Upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama.

Također se raspravljalo o donošenju odluke o modalitetima/strategijama rada NVOO-a u okviru javne rasprave o Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, te o imenovanju članice Eli Pijace Plavšić, prof., za radnu skupinu za Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja.

 

Zaključci:

  • Prijedlog da se u zapisniku sedme sjednice NVOO-a naznači da je član Marko Alerić „protiv“ Mišljenja o kurikulumu zdravstvenog odgoja, jednoglasno usvojenog na šestoj sjednici NVOO-a, na kojoj je bio spriječen nazočiti, usvojen je uz dvanaest glasova „za“ i jedan glas „protiv“.
  • Zapisnik šeste sjednice jednoglasno je usvojen, kao i sažeti prikaz šeste sjednice za mrežne stranice NVOO-a.
  • Nakon kraće rasprave dnevni red u predloženoj  formi na sjednici NVOO-a jednoglasno je usvojen.
  • Zadužuje se član Vlatko Previšić da formira radnu skupinu koja će pripremiti prijedlog  Mišljenja NVOO-a o Strategiji obrazovanja,      znanosti i tehnologije kao podlogu za raspravu na sjednici 15. studenoga 2013. godine.
  • Dogovoreno da članica Eli Pijaca Plavšić ne bude predstavnica NVOO-a u radnoj skupini za Kurikulum građanskog odgoja i  obrazovanja.

 

  • Sljedeće sjednice će se održati:

24. listopada 2013. godine – osmu sjednicu,

15. studenoga 2013. godine – devetu sjednicu. Obadvije s početkom u 11:00 sati.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje