Dvadeseta sjednica, 26. veljače 2015.

SAŽETAK  20.  SJEDNICE  od  26. veljače 2015.

Dana 26. veljače 2015. godine s početkom u 11:00 sati održana je 20. sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Zbog činjenice da je u tijeku procedura razrješenja sedam članova NVOO-a, kojima je istekao dvogodišnji mandat te imenovanja novih članova, NVOO je održao sjednicu u užem sazivu.

 

Dnevni red sjednice:

  1. Usvajanje zapisnika 19. sjednice
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Obavijesti predsjednice NVOO-a
  4. Rasprava o Nacrtu Izvješća o radu  Nacionalnog vijeća  za odgoj i obrazovanje – 2.  godište (2014.) i usvajanje Izvješća
  5. Prihvaćanje Priopćenja za javnost NVOO-a u povodu objave natječaja za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ za 2014. godinu
  6. Inicijativa za izmjenu Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“
  7. Informacije o aktivnostima provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije – izvjestitelj  dr. sc. Petar Bezinović, član
Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje – izvjestitelj dr. sc. Boris Jokić, voditelj

8. Razno

Zaključci:

 Ad 1.)    Zapisnik 19. sjednice, kao i sažeti prikaz iste za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno     su usvojeni. Dogovoreno da se ubuduće odmah nakon održane sjednice, na mrežnoj stranici NVOO-a, objavi informacija o održanoj sjednici s dnevnim redom iste.

Ad 2.)    Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 3.)    Predsjednica NVOO-a obavijestila je da još uvijek traje procedura razrješenja sedam članova NVOO-a, kojima je istekao dvogodišnji mandat, imenovanja novih članova NVOO-a što otežava funkcioniranje NVOO-a te se iz istih razloga nije mogla održati sjednica planirana u siječnju 2015. godine.

Ad 4.)    Nakon rasprave o Nacrtu Izvješća o radu Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje – 2.  godište (2014.) Izvješće je jednoglasno usvojeno te se treba sukladno regulativi dostaviti Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora.

Promemoriju o dvogodišnjem radu i aktualnim problemima vezanim za rad NVOO-a žurno uputiti Hrvatskom saboru.

Ad 5.)    Tekst Priopćenja za javnost NVOO-a u povodu objave natječaja za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ za 2014. godinu potrebno je osnažiti jasnim očekivanjima: ujednačavanje nagrada i osiguranje novaca. Priopćenje dostaviti nadležnim tijelima, institucijama, sindikatima i medijima.

Ad 6.)    Inicijativa za izmjenu Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ ocijenjena je važnom te će se pokrenuti kad NVOO bude u punom sazivu.

Ad 7.)    NVOO je informiran da je hodogram rada Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije na Vladi RH, a u tijeku su pripreme prioritetnih projekata, sukladno smjernicama Strategije, koji će se financirati iz EU fondova.

Dana 29. 1. 2015. pokrenuta je Cjelovita kurikularna reforma te je s radom započela sedmeročlana Ekspertna radna skupina za provođenje Cjelovitu kurikularnu reformu sukladno cilju 2. u poglavlju Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Projekt je otvoren za sve koji se žele uključiti. Informacije će biti dostupne na vlastitoj mrežnoj stranici http://www.kurikulum.hr/.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje