Devetnaesta sjednica, 18. prosinca 2014.

SAŽETAK  19.  SJEDNICE  od  18. prosinca 2014.

Dana 18. prosinca 2014. godine s početkom u 11:00 sati održana je 19. sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Pored članova NVOO-a  sjednici su nazočili: Staša Skenžić, prof., pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta te izvjestitelj prof. dr. sc. Neven Budak, predsjednik Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti.

 

Dnevni red sjednice:

  1. Usvajanje zapisnika 18. sjednice
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Obavijesti predsjednice NVOO-a
  4. Informacija o radu Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti – izvjestitelji, prof. dr. sc. Neven Budak, predsjednik Povjerenstva i suradnici
  5. Razno

Zaključci:

Ad 1.)    Zapisnik 18. sjednice, kao i sažeti prikaz iste sjednice za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su usvojeni.

Ad 2.)    Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 3.)    Predsjednica NVOO-a je obavijestila da je u Hrvatskom saboru razriješen, na osobni zahtjev, dosadašnji član NVOO-a Davor Škrlec, a imenovan novi član NVOO-a Boris Jokić.

Ad 5.)

  • Dogovoreno da će predsjednica NVOO-a napisati očitovanje NVOO-a povodom znatne neujednačenosti državne nagrade „Ivan Filipović“ za iznimna postignuća u odgoju i obrazovanju i državne nagrade „Franjo Bučar“ za osobita postignuća i doprinos razvoju sporta, koje je Ministarstvo dodijelilo dobitnicima za 2013. godinu.
  • Iduća sjednica NVOO-a održat će se u četvrtak, 22. siječnja 2015. godine u 11:00 sati.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje