Osamnaesta sjednica, 27. studenog 2014.

SAŽETAK  18.  SJEDNICE  od  27. studenoga 2014.

 

Dana 27. studenoga 2014. godine s početkom u 11:00 sati održana je 18. sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Pored članova NVOO-a  sjednici je nazočio i Staša Skenžić, prof., pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta.

 

Dnevni red sjednice:

  1. Usvajanje zapisnika 17. sjednice
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Obavijesti predsjednice NVOO-a
  4. Donošenje Mišljenja NVOO-a o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i Zakonom Pravilnika o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (Narodne novine, broj 104/13.) Udruge Nastavnici organizirano iz Zagreba
  5. Donošenje Mišljenja NVOO-a o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i Zakonom Udžbeničkog standarda (Narodne novine, broj 65/13.) Udruge Nastavnici organizirano i Nataše Bašić Kosić iz Zagreba
  6. Donošenje Mišljenja NVOO-a o procjeni razvoja ključnih kompetencija (ispita vanjskog vrednovanja) u višim razredima osnovne škole
  7. Rasprava o redefiniranju položaja i uloge NVOO-a
  8. Rasprava i usvajanje prijedloga financijskog plana NVOO-a za 2015. godinu
  9. Razno

 

Zaključci:

 Ad 1.)    Zapisnik 17. sjednice, kao i sažeti prikaz iste sjednice za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno    su usvojeni.

Ad 2.)    Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 3.)    Predsjednica NVOO-a je obavijestila da je Izvješće NVOO-a za prvu godinu mandata (2013.)              jednoglasno dobilo podršku na 49. sjednici Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu       Hrvatskog sabora, održanoj 19. studenoga 2014. godine.

Ad 4.) i Ad 5.) Mišljenje NVOO-a o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i Zakonom Pravilnika o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (Narodne novine, broj 104/13.) Udruge Nastavnici organizirano iz Zagreba te Mišljenje NVOO-a o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i Zakonom Udžbeničkog standarda (Narodne novine, broj 65/13.) Udruge Nastavnici organizirano i Nataše Bašić Kosić iz Zagreba jednoglasno su usvojena te će se kao odgovor dostaviti Ustavnom sudu.

Ad 6.)    Mišljenje NVOO-a o procjeni razvoja ključnih kompetencija (ispita vanjskog vrednovanja) u višim razredima osnovne škole, uz malu  izmjenu, jednoglasno je usvojeno te će se dostaviti prof. dr. sc. Vedranu Mornaru, ministru znanosti, obrazovanja i sporta, koji je isto zatražio.

Ad 7.)    Rasprava o redefiniranju položaja i uloge NVOO-a nastavit će se i na idućoj sjednici NVOO-a.

Ad 8.)    Predstavljeni financijski plan NVOO-a za 2015. godinu jednoglasno je prihvaćen.

Ad 9.)   Dogovoren je termin za iduću sjednicu NVOO-a u četvrtak, 18. prosinca 2014. u 11:00 sati.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje