Sedamnaesta sjednica, 23. listopada 2014.

Dana 23. listopada 2014. godine s početkom u 11:00 sati održana je 17. sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Pored članova NVOO-a sjednici je nazočio i prof. dr. sc. Vedran Mornar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta te prof. dr. sc. Neven Budak, savjetnik za znanost predsjednika Vlade RH i koordinator za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

Dnevni red sjednice:

  1. Usvajanje zapisnika 16. sjednice
  2.  Usvajanje dnevnog reda
  3.  Obavijesti o aktivnostima vezanim za Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije – izvjestitelj prof. dr. sc. Neven Budak
  4.  Ovaranje rasprave za donošenje Mišljenja NVOO-a o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (Narodne novine, broj 104/13.) Udruge Nastavnici organizirano iz Zagreba – izvjestiteljica prof. dr. sc. Jasna Krstović
  5.  Otvaranje rasprave za donošenje Mišljenja NVOO-a o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Udžbeničkog standarda (Narodne novine, broj 65/13.) Udruge Nastavnici organizirano i Nataše Bašić Kosić iz Zagreba – izvjestiteljica prof. dr. sc. Jasna Krstović
  6.  Otvaranje rasprave i (za) donošenje Mišljenja NVOO-a o procjeni razvoja ključnih kompetencija (ispita vanjskog vrednovanja) u višim razredima osnovne škole – izvjestitelj prof. dr. sc. Nikola Pastuović
  7.  Otvaranje rasprave o redefiniranju položaja i uloge NVOO-a i donošenje hodograma aktivnosti
  8.  Obavijesti predsjednice NVOO-a
  9.   Razno

Zaključci:

Ad 1.) Zapisnik 16. sjednice kao i sažeti prikaz iste sjednice za mrežne stranice NVOO-a usvojeni su s 11 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“. (Suzdržan je bio član koji nije nazočio 16. sjednici NVOO-a.)
Ad 2.) Predloženi i izmijenjeni na sjednici dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad 3.) Iskazana je obostrana želja i potreba za suradnjom Stručnog povjerenstva Vlade RH koje će pratiti provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i NVOO-a koje daje podršku provođenju kurikularne reforme u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.
Ad 4.) i Ad 5.) Glasovalo se o prijedlogu predsjednice NVOO-a da se o oba predmeta Ustavnog suda Mišljenje NVOO-a o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (Narodne novine, broj 104/13.) Udruge Nastavnici organizirano iz Zagreba te o navodima iz prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Udžbeničkog standarda (Narodne novine, broj 65/13.) Udruge Nastavnici organizirano i Nataše Bašić Kosić iz Zagreba napravi na temelju diskusije na sjednici te o istom glasuje na idućoj sjednici. Prijedlog je usvojen s 10 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“.
Ad 6.) Predsjednica NVOO-a predložila da se zapisnik ove sjednice odmah dostavi svima, kako bi se na osnovi pažljive analize zapisnika, ove točke dnevnog red, provela i e-diskusija. Također predložila je da zajedno s članom Nikolom Pastuovićem napiše tekst Mišljenja NVOO-a o procjeni razvoja ključnih kompetencija (ispita vanjskog vrednovanja) u višim razredima osnovne škole, koji bi se dostavio svima na e-glasovanje te Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. S prijedlogom su se svi složili.
Ad 7.) Nacrt hodograma aktivnosti te izmjene i dopune Poslovnika o radu NVOO-a za iduću sjednicu pripremit će predsjednica NVOO-a.
Ad 8.) Dogovoren je termin za 18. sjednicu NVOO-a 27. studenoga 2014. u 11:00 sati.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje