Šenaesta sjednica, 24. rujna 2014.

Dana 24. rujna 2014. godine s početkom u 11:00 sati održana je šesnaesta sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS), Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Pored članova NVOO-a na sjednici su nazočili: ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar, njegovi pomoćnici prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, Staša Skenžić, prof. i Sabina Glasovac, prof. te izvjestiteljice mr. sc. Ana Tecilazić Goršić, MZOS i dr. sc. Jasminka Buljan Culej, NCVVO.

U uvodnom dijelu sjednice ministar Mornar upoznao je NVOO s tri prioritetne aktivnosti predtercijarnog odgoja i obrazovanja na kojima namjerava raditi, za koje traži mišljenje i suradnju NVOO-a, a to su:

  • pokrenuti kurikularnu reformu
  • napraviti izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  • započeti s provođenjem ispita vanjskog vrednovanja kojima bi se procjenjivao razvoj ključnih kompetencija učenika u višim razredima osnovne škole.

NVOO je, kao stručno i strateško tijelo, također izrazio spremnost i želju za suradnju u svim aktivnostima vezanim za predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski sustav odgoja i obrazovanja.

Dnevni red sjednice:

  1. Usvajanje zapisnika petnaeste sjednice
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Obavijesti predsjednice NVOO-a
  4. Izlaganje i rasprava o nacionalnim smjernicama i standardima za inicijalno obrazovanje nastavnika u školama – izvjestiteljica Ana Goršić, načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja, Uprava za visoko obrazovanje, MZOS
  5. Prezentacija osnovnih smjernica rada Standing Group of Indicators and Benchmarks (SGIB) s temeljnim preporukama za Hrvatsku – izvjestiteljica dr. sc. Jasminka Buljan Culej, načelnica istraživačko – razvojnog odjela, NCVVO, predstavnica RH u odboru SGIB-a
  6. Mišljenje NVOO-a o opravdanosti osnivanja studijskog programa novog integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij s usmjerenjima (primarnog obrazovanja, hrvatskog jezika, informatike, likovne kulture, njemačkog jezika i engleskog jezika), Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  7. Razno

 

Zaključci:

Ad 1.)    Zapisnik 15. sjednice kao i sažeti prikaz iste sjednice za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno     su usvojeni.

Ad 2.)    Predloženi dnevni red sjednice jednoglasno je usvojen.  

Ad 5.)    Nakon izlaganja uočeno je da mnogi podaci koje MZOS šalje u Eurydice, jedinstveni izvor podataka o obrazovanju u Europi, nisu ažurirani stoga rezultati istraživanja ne odgovaraju realnom stanju u odgojno-obrazovnom sustavu. Ukazalo se na potrebu kontinuiranog ažuriranja podataka od strane MZOS-a.

Ad 6.)    Tekst Mišljenja NVOO-a o opravdanosti osnivanja integriranog preddiplomskog i diplomskog              sveučilišnog studija Učiteljski studij s usmjerenjima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u     Zagrebu, koji je pripremila predsjednica NVOO-a prihvaćen je uz nadopunu preporuka:

c) „da se po ovom pitanju rasprave i usuglase mišljenja učiteljskih, filozofskih, prirodoslovno- matematičkih i drugih fakulteta koji su do sada osposobljavali neke od ovih kadrova“ i

d) „da se van snage stavi Pravilnik o dopuni pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine, br. 56/2001.)“.

Ad 7.)    Zbog činjenice da je MZOS otvorio javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i  dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, koja traje do 4. listopada 2014. godine, a iz razloga što je ministar Mornar pozvao NVOO da se očituje na navedeni Nacrt prijedloga Zakona te dostavi svoje primjedbe i prijedloge u roku javne rasprave, dogovoren je termin za izvanrednu 17. sjednicu NVOO-a 1. listopada 2014. u 12:30 sati na kojoj bi navedeni dokument javne rasprave bio točka dnevnog reda sjednice.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje