Petnaesta sjednica, 3. srpnja 2014.

Dana 3. srpnja 2014. godine s početkom u 11:00 sati održana je petnaesta sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (Ministarstvo), Donje Svetice 38, Zagreb.
Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a.

Na dnevnom redu sjednice bilo je izlaganje gđe Michelle Braš Roth na temu: TALIS, 2013 – glas učitelja te rasprava o istome u kojoj je istaknuto da bi obrazovna politika trebala polučiti pouku iz rezultata istraživanja.

Također, bila je i rasprava uz donošenje mišljenja o savjetovanju o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju  i Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju o kojima je Ministarstvo započelo 6. lipnja 2014. godine postupak savjetovanja. NVOO je u raspravi izrazio zadovoljstvo što se oba dokumenta, i u analizi problema i u naznakama mogućih rješenja, u velikoj mjeri oslanjaju na Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije. Ukazano je da razlozi za donošenje dvaju zasebnih zakona, od kojih bi jedan trebao regulirati osnovnoškolski, a drugi srednjoškolski odgojno-obrazovni sustav niti u jednom od navedenih Nacrta nisu eksplicirani stoga je potrebno dodatno kvalitativno obrazložiti razloge takvog zakonskog rješenja. U raspravi je ukazano i na svojevrsnu terminološku nedorađenost kao npr. „nacionalni kurikulum, nastavni plan i program/kurikulum“.

 

Na sjednici je spomenuto i pitanje donošenja i realizacije Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije te financijske pismenosti učenika u Republici Hrvatskoj.

 

 

Zaključci:

  • Zapisnik 14. sjednice kao i sažeti prikaz iste sjednice za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su usvojeni.
  • Predloženi dnevni red sjednice jednoglasno je usvojen.
  • Tekst Mišljenja o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju i o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, kojeg su kao podlogu za raspravu na sjednici pripremili članovi Tomislav Reškovac i Petar Bezinović, jednoglasno je prihvaćen uz potrebu manje dorade sukladno raspravi. Dogovoreno da Mišljenje doradi član Tomislav Reškovac. Dorađeno Mišljenje dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta kao očitovanje NVOO-a na otvoreno savjetovanje o navedenim Nacrtima.
  • Za sljedeću sjednicu predložen i dogovoren termin u srijedu, 24. rujna 2014. godine u 11:00 sati, a na sjednicu pozvati novog ministra prof. dr. sc. Vedrana Mornara kako bi se upoznali s planiranim aktivnostima njegova resora, a koje su nadležnosti NVOO-a.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje