Četrnaesta sjednica, 18. lipnja 2014.

Dana 18. lipnja 2014. godine s početkom u 11:00 sati održana je 14. sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Sjednici je nazočila Ankica Nježić, prof., pomoćnica ministra.

Na sjednici su donesena tri Mišljenja NVOO-a, imenovani su izvjestitelji za iduću sjednicu te je razmotrena zamolba člana Davora Škrleca za prijevremeno razrješenje na osobni zahtjev.

Zaključci:

  • Zapisnik 12. sjednice kao i sažeti prikaz iste sjednice za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su usvojeni.
  • Predloženi dnevni red sjednice, nadopunjen točkom Prijevremeno razrješenje na osobni zahtjev člana prof. dr. sc. Davora Škrlca, a zbog odlaska na novu dužnost u Europski parlament, jednoglasno je usvojen.
  • Mišljenje o Nacrtu Nastavnog plana i programa Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednju školu, jednoglasno je usvojeno uz potrebu manje dorade teksta sukladno diskusiji na sjednici, a koju će odmah uraditi članica Dubravka Miljković. Dorađeno Mišljenje dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.
  • Na tekst Mišljenja Nacrtu Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj, kojeg je predložila predsjednica NVOO-a, a o kojem se od zadnje sjednice NVOO-a vodila e-diskusija, nije bilo primjedbi te je jednoglasno usvojeno i potrebno ga je dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.
  • S predloženim tekstom i obrazloženjem dokumenta, kojeg je napisala predsjednica NVOO-a  svi su se složili i donijeli jednoglasan zaključak da se tekst Mišljenja Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje o potrebi intenziviranja aktivnosti tijela obrazovne politike u donošenju Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, bez obrazloženja odmah dostavi javnim medijima i nadležnim institucijama.
  • Svi su se složili s prijedlogom predsjednice NVOO-a da član Petar Bezinović i član Tomislav Reškovac pripreme nacrt Mišljenja NVOO-a, kao podlogu za raspravu na idućoj sjednici, o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju i o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju.
  • Sukladno članku 5. Poslovnika o radu potvrđena je valjanost razloga za prijevremenim razrješenjem na osobni zahtjev člana Davora Škrleca te potreba za pokretanjem daljnje procedure.

Iduća sjednica je 3. srpnja 2014. u 11:00 sati, a na sjednicu pozvati novog ministra prof. dr. sc. Vedrana Mornara kako bi se upoznali s planiranim aktivnostima njegova resora.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje