Trinaesta sjednica, 8. svibnja 2014.

Dana 8. svibnja 2014. godine s početkom u 11:00 sati održana je 13. sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Sjednici su nazočili: Ankica Nježić, prof., pomoćnica ministra, prof. dr. sc. Vedrana Spajić Vrkaš i Monika Rajković, prof. (prisutne na 3. točki dnevnog reda).

Na sjednici su prof. dr. sc. Vedrana Spajić Vrkaš i članica Eli Pijaca Plavšić prezentirale Nacrt Nastavnog plana i programa Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednju školu u Republici Hrvatskoj, dokument čijim se uvođenjem u škole omogućuje razvoj građanskih kompetencija te odgoj i obrazovanje učenika za aktivno i demokratsko građanstvo, kao preduvjet za razvoj demokratskog društva. O istom se na sjednici raspravljalo.

Predsjednica NVOO-a prof. dr. sc. Jasna Krstović, izvijestila je o Nacrtu Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, o prvom dokumentu koji cjelovito uređuje rani i predškolski odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj.

Zaključci:

  • Zapisnik 12. sjednice kao i sažeti prikaz iste sjednice za mrežne stranice NVOO-a jednoglasno su usvojeni.
  • Predloženi i izmijenjeni na sjednici dnevni red jednoglasno je usvojen.
  • Do iduće sjednice NVOO-a, 18. lipnja 2014. godine, primjedbe i prijedloge o Nacrtu Nastavnog plana i programa Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednju školu u Republici Hrvatskoj, o kojem se na sjednici raspravljalo temeljem zamolbe Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a koji je i na javnoj raspravi na mrežnoj stranici (http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13152&sec=1933 ) putem e-pošte dostaviti članici Eli Pijaca Plavšić do 1. lipnja 2014. godine, koja će napisati Nacrt mišljenja NVOO-a o spomenutom Nacrtu Nastavnog plana kao podlogu za raspravu i usvajanje na sjednici 18. lipnja 2014. godine.
  • Nacrt Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, već je izrađen te se očekuje njegova objava za javnu raspravu na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Nacrt mišljenja NVOO-a o Nacrtu Nacionalnog kurikuluma napisala bi predsjednica Jasna Krstović te svim članovima e-poštom dostavila na očitovanje. E-diskusija bi se vodila do sjednice 18. lipnja 2014. na kojoj bi se donijelo mišljenje NVOO-a o Nacrtu Nacionalnog kurikuluma.
  • Iduća 14. sjednica NVOO-a je 18. lipnja 2014. u 11:00 sati, a predložen je i termin za 15. sjednicu 3. srpnja 2014. u 11:00 sati.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje