Osma sjednica 24. listopada 2013.

Dana 24. listopada 2013. godine s početkom u 11:00 sati održana je osma sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

 

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Na sjednici su nazočili i gosti izvjestitelji:  Zdenka Čukelj, prof., načelnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta i Zoran Hajek, dipl. ing., ravnatelj Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole, Varaždin.

 

Na sjednici se raspravljalo o preostalim dvijema dionicama predtercijarnog obrazovanja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije:

a)  Uvjeti rada odgojno-obrazovnih ustanova

b)  Osiguranje kvalitete odgoja i obrazovanja

 

Zaključci:

  • Zapisnik sedme sjednice jednoglasno je usvojen, kao i sažeti prikaz iste sjednice za mrežne stranice NVOO-a.
  •  Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
  •  Zbog činjenice da na današnjoj sjednici NVOO-a nisu bili nazočni svi članovi potrebno svima uputiti obavijest da je, sukladno zaključku zadnje (7.) sjednice NVOO-a, član Vlatko Previšić zadužen pripremiti prijedlog Mišljenja o Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, kao podlogu za raspravu na sjednici koja će se održati 15. studenoga 2013. godine. Svi članovi elektroničkom poštom od člana Vlatka Previšića dobit će radni prijedlog Mišljenja te se pozivaju da se uključe u elektroničku raspravu o predloženom Mišljenju s ciljem pripreme teksta Mišljenja za raspravu i usuglašavanje stajališta o konačnom tekstu Mišljenja na idućoj sjednici. Dogovoreno je da  Mišljenje bude kratko, s jasnim vrijednosnim stavom o Strategiji i s konkretnim obrazloženjem istog. U Mišljenju bi trebalo naglasiti dobre strane Strategije, a upoznati na probleme implementacije toga. Također, trebalo bi sadržavati naznake kriznih mjesta u Strategiji te predložena rješenja istih.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje