Šesta sjednica 10. srpnja 2013.

Dana 10. srpnja 2013. godine s početkom u 10:00 sati održana je šesta sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (NVOO) u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb.

Sjednicom je predsjedala prof. dr. sc. Jasna Krstović, predsjednica NVOO-a. Glavna tema sjednice bila je usvajanje Mišljenja o Kurikulumu zdravstvenoga odgoja.

 

Zaključci:

  •  Zapisnik pete sjednice jednoglasno je usvojen, kao i sažetak pete sjednice za mrežne stranice NVOO-a.
  •  Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
  •  U dogovoru s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta NVOO će imati vlastitu domenu  i smještaj mrežnih stranica na CARNet-ovom serveru.
  •  Na sjednici finalizirano Mišljenje o Kurikulumu zdravstvenoga odgoja jednoglasno je usvojeno i kao takvo upućuje se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, te sredstvima javnog priopćenja.
  • Na idućoj sjednici raspraviti prijedlog o promjenama i nadopunama Poslovnik o radu NVOO-a i to u poglavlju glede načina glasovanja.
  •  Iduću sjednicu održati 27. rujna 2013. godine s početkom u 11,00 sati, a tematski ju posvetiti Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Nacionalno vijeće za odgoj iobrazovanje